כולנו משתמשים במאגרי תמונות לאתר שלנו.. אבל היום זה כבר לא עובד..פסה!
אנשים רוצים לדעת שמאחורי האתר יש מישהו אחראי..