App design

אפליקציה עובדי הפלאחה

ארגון עובדי הפלחה מייצג את החקלאים בכל הנושאים הקשורים לגידולי השדה, תוך יישום האינטרסים של המגדלים והגנתם.
הם פנו אלינו שהבינו את הדרישה מהחקלאים לאפליקציה שתתפקד בשטח היכן שהמגדלים פועלים ביום יום.
עיצוב אפליקציה דרש ממשק לניהול משימות המסייעת ליחידים ולצוותים לארגן את הפרויקטים שלהם, להקצות משימות, לקבוע מועדים, לעקוב אחר התקדמות ולשתף פעולה ביעילות בזמן אמת.

לא כדאי שלפחות תקבלו ייעוץ מקצועי

לפני שאתם קופצים ראש
לג’ונגל שקיים בתחום הדיגיטלי?